Capture.JPG

הזמנה למפגש –

מועדון לקוחות

לעסק שלך!

small_logo_for_zoom.png

נעים מאד, אני ירון אדלר.

המייסד והבעלים של אפליקציית CLUBERR להקמת מועדוני לקוחות לעסקים קטנים ובינוניים.

כולם חושבים שמועדון לקוחות הוא נחלתן של החברות הגדולות, בעלות המשאבים האינסופיים, ושרק הן יכולות להנות מהרווח העצום שיש בהחזקת מועדון לקוחות לעסק.

CLUBERR שינתה את הפרדיגמה הזו.

CLUBERR מאפשרת לכל עסק, בכל גודל, להקים מועדון לקוחות משלו, ולהנות מהרווח העצום שמתלווה אליו.

מועדוני הלקוחות שהקמנו עבור העסקים העובדים איתנו

מרחיבים ומעלים את ערך סל הרכישות הממוצע של לקוח בעסק,

מעצימים את החשיפה של העסק ללקוחות חדשים,

ומגדילים את רווחי העסק בעשרות עד מאות אחוזים לעומת התקופה שלפני הקמת מועדון הלקוחות.

אני רוצה להזמין אותך למפגש בו אראה מה אפשר לעשות כבר עכשיו, ואתן לך רעיונות לביצוע להגדלת קהל הלקוחות, וסל הרכישות הממוצע מכל לקוח.

** עדכון עדכון עדכון ***

המפגש כבר התקיים ב-7.3.21 (והיה ממש כיף!),

אולם אם בכל זאת תלחצו על ההרשמה - מבטיח לשלוח לכם עדכון מתי המפגש הבט. עשינו עסק?

בכל המסלולים שלנו מקבלים

SigalQR.png
12-removebg-preview.png
43066.jpg

מתוך מועדוני הלקוחות שהקמנו

Naturalist.png
Judith.png
Ariel.png